• Imprimeix

Registres

El Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència, estableix que són funcions de la Direcció General d’Atenció Ciutadana, entre d’altres, la creació, impuls i manteniment dels sistemes corporatius i les bases de dades corporatives de registre, d'informació i atenció ciutadana.  També li correspon tramitar les sol·licituds d’adhesió dels ens locals de Catalunya al Conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.