• Imprimeix

Casa de la Generalitat a Perpinyà

La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, inaugurada el 2003, dinamitza les relacions institucionals amb la Catalunya del Nord (Departament dels Pirineus Orientals) i té com a principals funcions: 

  • Promou, canalitza i potencia activitats de comunicació, d'intercanvi cultural, de cooperació i de suport per al foment de la llengua i la cultura catalanes en el Departament dels Pirineus Orientals.
  • Potencia i dinamitza les relacions entre les institucions del Principat i les del Departament dels Pirineus Orientals.
  • Fomenta i vehicula els intercanvis institucionals i socials recíprocs en el territori.
  • Organitza i assessora en l'organització d'activitats vinculades a la difusió cultural, turística, social i econòmica de Catalunya.
  • Coordina i promou accions de suport a la difusió de la realitat del territori transfronterer.
  • Potencia i dinamitza les relacions, intercanvis i projectes de cooperació transfronterera en l'àmbit territorial propi i en col·laboració amb el Departament competent en matèria d'afers exteriors.
  • Facilita la tramitació d'actuacions relacionades amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya o amb altres institucions i organismes amb els quals hi hagi acord al respecte, articulant als efectes els mecanismes adients per informar, donar orientació i ajudar a gestionar qualsevol tema que els ciutadans, entitats o institucions li plantegin.

 La Casa de la Generalitat a Perpinyà promou la cooperació entre els catalans del nord i els del sud en tots els àmbits de la vida social i econòmica, articulant les seves actuacions en tres grans eixos: suport als projectes transfronterers de proximitat, difusió de la llengua i de la cultura catalanes i promoció econòmica.