• Imprimeix

Arxiu de la Corona d’Aragó

700 anys de la creació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó

ACA

Vista de l'edifici de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), carrer Almogàvers 77, Barcelona. Arquitectes Roser Amado i Lluis Domènech Girbau.

L’any 1318 el rei Jaume II crea l’Arxiu General de la Corona d’Aragó per guardar-hi la seva documentació. Històricament ubicat al Palau Reial Major de Barcelona, s’hi aplegà la documentació dels comtes de Barcelona, els títols del patrimoni reial i de la Cancelleria Reial.
Al llarg de la seva història ha tingut diferents ubicacions: l’any 1770 es traslladà a dependències del Palau de l’Audiència i l’any 1853 s’instal·là al Palau del Lloctinent, on va romandre fins al 1994. En l’actualitat, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, popularment conegut com a ACA, es troba ubicat al carrer dels Almogàvers, núm. 77, de Barcelona, en una seu de nova construcció, obra dels arquitectes Roser Amadó i Lluís Domènech.
Els seus fons estan organitzats en nou seccions: Reial Cancelleria, Reial Patrimoni, Reial Audiència, Consell d’Aragó, Generalitat de Catalunya, Hisenda, Ordes Religiosos i Militars, Protocols Notarials, i Diversos i Col·leccions, que conformen aquest valuós conjunt.
Actualment, a més de les tasques de conservació preventiva i restauració de la documentació, l’Arxiu de la Corona d’Aragó permet la consulta del seu important fons i també posa a disposició dels estudiosos i públic en general una biblioteca auxiliar sobre els territoris de la Corona d’Aragó. També organitza visites guiades i activitats didàctiques. A més, l’ACA conserva la històrica seu del Palau del Lloctinent per a l’organització d’actes de caràcter institucional, exposicions, cursos i congressos.

Per saber-ne més:

Enciclopèdia catalana
Data d'actualització:  20.12.2017