• Imprimeix

Pompeu Fabra i Poch

Cent cinquanta anys del naixement de Pompeu Fabra, enginyer i filòleg, i cent anys de la publicació de la Gramàtica Catalana

pompeu_fabra

Dibuix de Pompeu Fabra i Poch. Font: Museu Nacional d'Art de Catalunya. Autor: Ramon Casas i Carbó

Pompeu Fabra va néixer l’any 1868 a la Vila de Gràcia (Barcelonès). Enginyer industrial de formació, des de jove s’interessà per l’estudi de la llengua i la correcció en el seu ús. L’any 1891 publica Ensayo de gramática del catalán moderno, una primera aportació a la gramàtica de la llengua.
Els seus objectius eren fixar una normativa gramatical i potenciar la correcció lingüística, alhora que modernitzar la llengua, i defugir d’arcaismes i castellanismes tan habituals en aquella època. Les seves recerques es materialitzaren en la primerenca Gramática de la lengua catalana (1912, publicada encara en castellà), a la qual seguirà Gramàtica catalana (1918), una nova versió publicada per encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans, que l’adoptarà com a gramàtica oficial.
Altres publicacions significatives que completen l’aportació de Pompeu Fabra són Normes ortogràfiques (1913), més tard ampliada en el Diccionari ortogràfic (1917), i el Diccionari general de la llengua catalana (1932).
També es va preocupar per la difusió de la seva obra i la seva acceptació social. En aquest camp, es troben els articles publicats a L’Avenç, els que adreçà específicament als escriptors i que recollí a El català literari (1932) o el Curs mitjà de gramàtica catalana, destinat als centres escolars.
Va abandonar Barcelona el gener de 1939. Fixà la seva residència a Prada del Conflent (França), a on continuà treballant en una nova versió de la “gramàtica”, que es publicarà pòstumament. Allà va ser enterrat l’any 1948.
L’any 2013 va finalitzar l’edició de les Obres completes de Pompeu Fabra, una col·lecció que recull tota la producció bibliogràfica d’aquest filòleg que va modernitzar la nostra llengua, amb unes noves normes gramaticals i ortogràfiques comunes per al conjunt dels parlants, que va contribuir a normalitzar-ne l’ús social i va influir decisivament en la seva recuperació.

Data d'actualització:  19.09.2018