• Imprimeix

Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars (CAPSIF)

El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars és un òrgan col·legiat que assessora al president o presidenta de la Generalitat i del Govern en matèria de polítiques orientades a impulsar un procés de desenvolupament del sistema de benestar social i de promoció de la família.

  • Assessorar i informar sobre les qüestions que li siguin plantejades pel president o per les persones titulars dels departaments competents en les polítiques orientades a impulsar un procés de desenvolupament del sistema de benestar social i de promoció de la família.
  • Proposar les actuacions o plantejaments en aquest àmbit que consideri adequats en funció de l’evolució social i econòmica, tot tractant d’anticipar-se a les necessitats de la societat.
  • Assessorar i donar suport, a petició del president o presidenta de la Generalitat, en processos de negociació que impliquin la participació del Govern o del Parlament en institucions de l’Estat o organitzacions internacionals.
  • Portar a terme, directament o amb el suport d’analistes externs, els treballs adequats per fonamentar les seves propostes.

 

El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars és presidit per una persona de reconegut prestigi en aquest camp ja sigui provinent de l'àmbit associatiu, acadèmic, empresarial o professional, designada pel Govern.

El Consell Assessor està integrat, a més, per un nombre màxim de 20 membres, nomenats pel president o presidenta de la Generalitat, a proposta del president o presidenta del Consell.

Data d'actualització:  23.09.2016