• Imprimeix

Informes publicats

El recull publicat inclou els vint-i-quatre informes que ha elaborat el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, treballs que han abastat pràcticament tots els aspectes de l’economia: conjuntura, estratègia, fiscalitat, transparència i competitivat, política energètica, recerca, mercat de treball, indústria agroalimentària, accés al crèdit, economia submergida i formació professional.

La síntesi temàtica de les principals propostes del CAREC s’estructura en cinc blocs: capital humà (educació, salut i talent); capital físic (infraestructures); capital tecnològic i intel·lectual (recerca i innovació); capital organitzatiu (emprenedoria, internacionalització, finançament i dimensió), i capital institucional, social i ètic (Administració pública i societat)

24. Nota sobre la potenciació de l’ús de llengües estrangeres a Catalunya (2015.05)

23. La innovació disruptiva i el progrés econòmic i social de Catalunya (2014.10)

22. Reptes i riscos en l’actual fase de recuperació econòmica (2014.07.30)

21. Afegint valor al sector agroalimentari (2014.01.30)

20. Nota sobre l'impuls a la reforma de la formació professional i la formació al llarg de la vida (2013.11.04)

19. Recomanacions per a la millora de la transparència a les institucions i a les empreses (2013.10.02)

18. Evasió fiscal i economia submergida (2013.07.26)

17. Proposta de mesures a curt termini orientades a la reactivació econòmica (2013.05.29)

16. S’han d’imposar límits a la competència fiscal en un estat descentralitzat? (2013.04.05)

15. Nota sobre un possible programa d’assistència financera a l’Estat espanyol (2013.04.08)

14. Nota sobre una fiscalitat empresarial estable i previsible (2013.01)

13. Catalunya: Visió i objectius econòmics de futur (2012.11.27)

12. Informe sobre el pacte fiscal (2012.05.04)

11. Nota sobre la reforma laboral (2012.04.30)

10. Palanques al crèdit empresarial per reactivar l’economia (20120205)

9. La dimensió empresarial a Catalunya (2011.12.04)

8. Propostes per a una fiscalitat orientada a la reactivació i al creixement (2011.12.16)

7. Política energètica (2011.06.22)

6. Mesures per fomentar l’esperit emprenedor (2011.06.22)

5. Aconseguir una major interrelació entre recerca, innovació, universitat i activitat productiva (2011.06.22)

4. Un model flexible per a l’activitat de les petites i mitjanes empreses i els autònoms (2011.06.22)

3. Aposta per la política industrial (2011.06.22)

2. Noves vies de finançament al sector privat (2011.06.22)

1. Informe del CAREC per a la Cimera Econòmica (2011.03.25)

Data d'actualització:  08.07.2015