• Imprimeix

Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent

El Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent és un òrgan col·legiat adscrit al president de la Generalitat. 

 

Correspon al Consell Assessor impulsar l'articulació i l'anàlisi per a la creació d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent com a instrument de participació i cohesió social, que compti amb la participació de la ciutadania, i que s'articuli com un espai de debat per tot el territori de Catalunya.

El Consell Assessor està compost per persones de reconegut prestigi en les diferents disciplines vinculades als àmbits acadèmic, professional i sectorial del país. El president del Consell Assessor és nomenat pel president de la Generalitat. 

A més del president/a, el Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent està integrat per un vicepresident/a, que és nomenat/da pel president de la Generalitat, d'entre els vocals, a proposta del president/a del Consell Assessor, un secretari/ària i entre 10 i 20 vocals, que són nomenats pel president de la Generalitat. 

Actualment el Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent està presidit per: 

 • Lluís Llach i Grande

I en formen part: 

 • Antonio Baños i Boncompain
 • Carmina Castellví i Vallverdú
 • Jordi Domingo i Garcia-Milà
 • Albano Dante Fachin Pozzi
 • Jaume López Hernández
 • Àngels Martínez Castells
 • Albert Noguera Fernández
 • Montserrat Palau i Vergés
 • Miquel Puig i Raposo
 • Marta Rovira Martínez
 • M. Gabriela Serra Frediani
 • Beatriz Talegón Ramos
Data d'actualització:  11.01.2019