• Imprimeix

Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN)

El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) neix del compromís de dur a terme una consulta al poble de Catalunya sobre el futur polític i nacional del país per garantir el seu desenvolupament econòmic, social i cultural i la supervivència, enfortiment i millora del seu estat de benestar.
La creació d’aquest Consell respon a la voluntat del Govern de dotar-se del millor assessorament jurídic i tècnic per desenvolupar aquest procés, que s’ha de basar en els principis de diàleg i legalitat i amb la voluntat del màxim consens possible.

  • Analitzar i identificar totes les alternatives jurídiques disponibles sobre el procés de transició nacional.
  • Assessorar el Govern sobre la identificació de les estructures estratègiques per al funcionament futur del Govern i de les institucions catalanes, i optimitzar-ne els recursos disponibles.
  • Proposar actuacions i impulsar la difusió del procés de transició nacional entre la comunitat internacional i identificar-ne suports.
  • Assessorar el Govern per desplegar les relacions institucionals a Catalunya per tal de garantir el conjunt del procés.

El Consell Assessor per a la Transició Nacional està compost per persones de reconegut prestigi en les diferents disciplines vinculades amb el procés.

Està integrat per un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/a, i entre 6 i 12 vocals, i són nomenats pel president de la Generalitat de Catalunya.

Informació relacionada

Data d'actualització:  28.09.2016