Coordinació interdepartamental

Seguiment de la Resolució 17/XI sobre emergència social

Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional

Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

Pla creat per l'ACORD GOV/28/2014 per promoure la transformació del model d’atenció social i sanitària i garantir una atenció integrada i centrada en les persones

III Pla de suport al Tercer Sector Social de Catalunya

Aquest tercer Pla de suport, signat el 25 de juliol de 2016, recull la renovació del compromís del Govern de la Generalitat amb les entitats del tercer sector social de Catalunya.

Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions

El Govern ha definit les actuacions prioritàries a impulsar en els propers anys que s'han concretat en el document d’estratègia 2017-2019.

Atenció a les persones amb funcionament intel·lectual límit

Catalunya disposa d’un document de recomanacions per a l’atenció integral a les persones amb FIL que és pioner a nivell internacional.