• Imprimeix

Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern

A la Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern li correspon:

a) Proposar i impulsar les iniciatives i la planificació de les actuacions relacionades amb l'aprofundiment, el desenvolupament i l'evolució de l'autogovern de Catalunya i les seves institucions, de manera coordinada amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

b) Donar suport als departaments de la Generalitat i als organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen, en la preparació de les mesures referides en la lletra anterior.

c) Col·laborar amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern en l'exercici de les funcions d'assessorament i proposta de les directrius polítiques generals de l'acció de govern en relació amb el desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions així com de planificació, definició i impuls de les actuacions dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen, adreçades al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions.

d) Participar en el desplegament de les relacions institucionals de Catalunya per tal de garantir l'autogovern, sens perjudici de les competències i funcions del departament competent en matèria de relacions institucionals i d'aquells altres òrgans competents en aquesta matèria.

e) Supervisar, coordinar i fer el seguiment dels estudis d'anàlisi i prospectiva que es considerin necessaris i siguin prioritaris per al titular del departament.

Data d'actualització:  04.03.2016