• Imprimeix

Esports

Secretaria General de l'Esport / Consell Català de l'Esport

La Secretaria General de l'Esport desenvolupa les competències de la Generalitat en l'àmbit de l'esport, d'acord amb l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei de l'esport de Catalunya, i dirigeix, mitjançant el Consell Català de l'Esport, l'execució i gestió de la política esportiva del Govern.

Institut Nacional d'Educació Física a Catalunya

L'INEFC és el centre d'ensenyament superior de la Generalitat de Catalunya encarregat de la formació, l'especialització i el perfeccionament de graduats en educació física i esport. També du a terme tasques d'investigació científica i de divulgació dels seus estudis per a la formació.

Centre d'Alt Rendiment

El CAR dóna suport als esportistes d'alta competició internacional. El centre disposa de mitjans per a la formació integral dels esportistes i optimitza els seus recursos per aconseguir la màxima qualitat tècnica i científica.

Canal Olímpic

Creat amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, com a seu de les competicions de piragüisme, el Canal Olímpic és gestionat per EQUACAT SA, societat constituïda entre l'Institut Català del Sòl i la Secretaria General de l'Esport