• Imprimeix

Millora de la regulació

Què és la política de millora de la regulació?

Una norma de qualitat és aquella que permet assolir els objectius públics de forma eficient i eficaç, sense crear distorsions en altres béns o interessos socials.

La política de millora de la regulació persegueix la construcció d'un marc regulatori intel·ligent que alliberi recursos cap a la societat i generi condicions de creixement econòmic.  

A l’Administració de la Generalitat aquesta política pública es desenvolupa, principalment, mitjançant els instruments següents: l'avaluació de l'impacte de les normes –ex ante i ex post−; la simplificació de l'ordenament jurídic -i dels seus procediments i tràmits administratius-, i la reducció de les càrregues administratives que s’imposen a les empreses i els ciutadans.