En aquesta secció es pot consultar el marc normatiu vigent així com els acords del Govern de referència en l’àmbit de la millora de la regulació. També s’inclou una selecció d’enllaços i documentació de referència internacional i europea.