En aquesta secció es pot consultar el seguiment de la implantació de l'avaluació d'impacte normatiu i d'altres instruments per a la millora de la qualitat reguladora en aquesta Administració. També s'inclou una selecció d'enllaços i documentació de referència internacional i europea en la matèria, així com el marc normatiu vigent i els acords de Govern rellevants en aquest àmbit.