• Imprimeix

Simplificació i reducció de càrregues administratives

Per què s’ha focalitzat l’avaluació de l’impacte normatiu en la simplificació i la reducció de les càrregues administratives?

Les estratègies europees adoptades des de l’any 2000 s’adrecen a simplificar els sistemes normatius dels Estats membres a través de la reducció de càrregues administratives i la simplificació dels procediments.
És en aquest context que la Comissió Europea fixa l’objectiu de reducció d’un 25% de les càrregues administratives injustificades. També s’aprova la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, a fi de suprimir obstacles a la lliure prestació de serveis en la Unió Europea, tot i que la seva transposició ha acabat incidint en la simplificació dels règims d’intervenció de tot tipus d’activitats econòmiques.

La necessitat de facilitar el compliment d’aquestes iniciatives europees i de promoure l’activitat econòmica determinen l’abast i l’orientació inicials de l’avaluació d’impacte normatiu. Aquesta es centra en l’anàlisi dels tràmits que integren un règim d’intervenció administrativa i les obligacions d’aportar informació o documentació, a fi de valorar les opcions de regulació existents.

Només l’avaluació permet garantir un nivell de protecció adequat amb el menor impacte econòmic possible.