• Imprimeix

Mitjans de comunicació

Mitjans de comunicació

La Direcció General de Mitjans de Comunicació treballa per al foment de l’espai català de comunicació i dona suport als mitjans escrits, digitals i audiovisuals, alhora que gestiona i planifica l’espectre radioelèctric i vetlla per la legalitat de les emissions radiofòniques i televisives. Depèn de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

Consell Audiovisual de Catalunya

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és l'autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. Té com a finalitat vetllar pel compliment de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant públics com privats.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

A la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) li correspon, en compliment del mandat del Parlament, garantir un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana.