• Imprimeix

Mitjans de comunicació

Mitjans de comunicació

La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Secretaria de Comunicació dóna suport als mitjans de comunicació de Catalunya, gestiona l'espectre radioelèctric i controla els mitjans de comunicació audiovisual.

Consell Audiovisual de Catalunya

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és l'autoritat independent de regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. Té com a finalitat vetllar pel compliment de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant públics com privats.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

A la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) li correspon, en compliment del mandat del Parlament, garantir un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana.