• Imprimeix

Gabinet Jurídic

El Gabinet Jurídic, integrat per tots els advocats i advocades de la Generalitat, és l’òrgan encarregat de l’assessorament en dret i la representació i la defensa jurídica del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la seva Administració davant els tribunals, sens perjudici de les atribucions de la Comissió Jurídica Assessora.

Li correspon també coordinar jurídicament les unitats departamentals i territorials i els serveis jurídics dels organismes autònoms, entitats de dret públic i empreses públiques.