• Imprimeix

IX Legislatura

Logotip Pla de Govern 2011-2014

El Pla de Govern 2011-2014 concreta mesures per pal·liar els efectes d’una triple crisi: l’econòmica i les seves conseqüències socials; la de les relacions Catalunya-Espanya, i la de la confiança en les institucions. 

La recuperació econòmica del país és la prioritat d’aquest Govern juntament amb la defensa de l’Estat del Benestar i així queda reflectit en els 474 objectius que recull el Pla. A més, els compromisos del Govern són oberts i flexibles, de manera que poden variar si la conjuntura canvia.

Per aconseguir-ho, el Pla de Govern 2011-2014 s’estructura en vuit eixos, 64 àmbits d’actuació i 474 objectius, que han de permetre reduir les xifres de l’atur i alhora ajudar les empreses i els emprenedors en la creació d’ocupació. També és voluntat de l’Executiu consolidar l’Estat del Benestar i, per això, es dibuixen accions que garanteixin el benestar dels ciutadans, l’educació sanitària, l’educació o la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, els grans reptes seran la lluita contra el fracàs escolar, la preservació del model sanitari català o la construcció d’un model català d’atenció a les persones amb dependència.

El Pla de Govern 2011-2014 recull les línies d’actuació de l’Executiu per fer front a 10 grans reptes de país:

  1. La creació d’ocupació 
  2. La millora de l’educació i la formació al llarg de la vida 
  3. La sostenibilitat de l’Estat del Benestar 
  4. L’abastament d’energia i aigua 
  5. La seguretat de les persones i béns 
  6. Les relacions entre Catalunya i Espanya 
  7. La immigració i la seva integració 
  8. La identitat i la internacionalització en un entorn de globalització 
  9. La transparència en la vida pública i la lluita contra la corrupció 
  10. La millora de la situació financera de l’Administració. La reducció del dèficit 
Data d'actualització:  11.04.2018