Reforma horària
  • Imprimeix

Reforma Horària

I si poguéssim afegir temps a la nostra vida?

La reforma horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps.

Perquè sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i amb un ritme més ordenat, aconseguirem guanyar temps al temps i, en definitiva, millorar en salut i qualitat de vida. 

La reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar.

Per aconseguir-ho, la reforma horària proposa: 

  • Compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina.
  • Introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida.
  • Avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar.
  • Sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

 

Objectiu 2015

L’Objectiu 2025 és el propòsit en què les institucions iorganitzacions promotores del Pacte per a la Reforma Horària es comprometen a:

  1. Recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món.
  2. Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials.
  3. Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar.

Cartells, infografies i vídeo de la Reforma Horària

14  multimèdies

Reforma horària. La vida que t'espera