• Imprimeix

Preguntes freqüents

L’aplicació de Cobertura Mòbil envia les dades necessàries per a enregistrar les mesures de cobertura: La ubicació del punt de mesura, el nivell de senyal, la tecnologia de connexió de la cel·la en servei i antena, el nom de la companyia telefònica de l’usuari i altres dades relacionades amb les condicions de la mesura, com per exemple si s’està a cobert o descobert, en moviment o aturat. En cap cas s’envien dades relacionades amb la identificació de l’usuari o el seu número de telèfon.

La informació provinent del teu telèfon mòbil es recol·lecta i, juntament amb les dades rebudes per part dels altres participants, permet elaborar un mapa de cobertura del servei de telefonia mòbil dels diversos operadors segons tecnologia (2G, 3G i 4G). Aquest mapa el pots consultar a l’aplicació seleccionant l’opció de “Totes les mesures”.

Aquesta aplicació està emmarcada dins d’un procés de co-creació i co-producció entre l’administració i la ciutadania. Fruit d’aquesta col·laboració s’obtenen beneficis comuns per a tots els ciutadans com són garantir i millorar el servei de cobertura i comunicació mòbil al territori i garantir l’accés als serveis d’emergències (112). Aquests beneficis són el resultat de les accions dutes a terme per l’administració amb les dades provinents del mapa de cobertura mòbil que el ciutadà pot consultar a la mateixa aplicació o al portal web.

L’aplicació obté la teva ubicació de tres maneres: agafant com a referència l’antena de l’operador de telefonia que està fent servir el teu dispositiu mòbil, fent servir informació sobre el punt WiFi més proper i finalment mitjançant l’ús sostenible del teu GPS.

L’aplicació només fa una comunicació externa cada hora per enviar les dades enregistrades en format comprimit i això representa un consum de 0,75MB al mes. Si vols visualitzar el mapa de les teves mesures no hi ha consum. Si mires el mapa de totes les mesures el consum és equivalent a una consulta a Google Maps, que dependrà del nivell de zoom al qual vulguis accedir (una consulta típica consumeix entorn als 500kB).

El consum de bateria és força reduït i només representa una fracció molt petita de la durada de la bateria. Aquesta optimització del consum de bateria s’aconsegueix fent mesures només en els moments més adients en comptes de fer-ho de forma arbitrària, i així s’estalvia un ús abusiu de la bateria. L’aplicació també proporciona mecanismes per a què ajustis l’ús del GPS segons el teu estat de consum de bateria.

Les dades recopilades provenen de la captura del nivell de senyal que tenen els telèfons mòbils dels ciutadans, que disposen de diferents telèfons mòbils i condicions de mesura diferents. Això vol dir que en un mateix punt hi ha diferents mesures aquestes poden diferir lleugerament. Per tant, un cop un nombre significatiu de ciutadans obté el mateix nivell de senyal en un indret determinat, la dada és més fiable.

Sí, per reforçar la fiabilitat de les dades i la seva millora. Cal tenir en compte que els nivells de cobertura varien amb el temps i que s’han d’anar fent noves mesures per tenir una informació real i actualitzada.

En aquesta opció pots veure les teves mesures sobre el mapa de Catalunya.

Les teves mesures s’enregistren en temps real i es veuen instantàniament a l’opció “Les meves mesures”.

Aquesta opció et mostra les dades de mesures de tots els participants sobre el mapa de Catalunya.

Els Operadors Mòbils Virtuals (OMV) utilitzen les xarxes de Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo per prestar el seu servei a clients com tu. L’algorisme que s’utilitza al mapa de cobertura mòbil per mostrar les mesures dels telèfons té en compte aquest fet i per això mostra les mesures extretes d’un OMV com si fossin fetes per un mòbil de la xarxa de l’operadora sobre la qual funciona aquest OMV.

Des de l’aplicació pots anar a l’opció “Totes les mesures” i a la part inferior pots clicar sobre “Tots els operadors” i seleccionar el que vulguis.

Des de l’aplicació pots anar a l’opció “Totes les mesures” i a la part inferior pots clicar sobre “Totes les xarxes” i seleccionar la que vulguis: Totes les tecnologies, 2G, 3G o 4G.

A la part superior dreta de l’aplicació trobaràs un menú desplegable. Dins el menú cal que cliquis l’opció de “Compartir”.

A la part superior dreta de l’aplicació trobaràs un menú desplegable. Dins el menú cal que cliquis l’opció de “Configuració” i posteriorment clicar “Opcions de captura”, on podràs seleccionar un d’aquests valors:

  • Utilitzar sempre el GPS
  • Utilitzar el GPS només quan hi hagi més del 25% de la bateria
  • Utilitzar el GPS només quan hi hagi més del 50% de la bateria
  • Utilitzar el GPS només quan hi hagi més del 75% de la bateria
  • No utilitzar mai el GPS

Sí. Pots anar al menú “Configuració” i clicar l’opció “Aturar l’aplicació”. Posteriorment, la pots tornar a activar clicant sobre la icona de l’aplicació.

A la part superior dreta de l’aplicació trobaràs un menú desplegable. Dins el menú cal que cliquis l’opció de “Compartir”.

Sí, podràs veure les teves mesures a la pestanya “Les meves mesures”, tot i que a la pestanya “Totes les mesures” només es mostraran les mesures de l’àmbit català. El mateix succeeix al portal web de l’aplicació.

Data d'actualització:  12.06.2017