• Imprimeix

Cercador d'empreses instal·ladores

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals d'aquest cercador son recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Gestió i registre d’infraestructures de telecomunicacions la finalitat del qual és controlar les actuacions de les empreses instal·ladores i mantenidores d’equips i sistemes de telecomunicacions i gestionar les infraestructures comunes de telecomunicacions en els edificis (ICT). L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comunicacions Electròniques i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és carrer de Salvador Espriu, 45-51 08908 L’Hospitalet de Llobregat.