• Imprimeix

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat

Qui és el responsable del tractament de les dades

Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència amb domicili a Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Per facilitar a la ciutadania, a través del web gencat, l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos. Les dades recollides s’utilitzaran per gestionar les trameses de butlletins electrònics, i de publicacions puntuals o periòdiques i gestionar les inscripcions en esdeveniments, activitats o cursos.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

Consentiment de la persona interessada. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics. A institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques per a tractaments estadístics. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  11.04.2018