• Imprimeix

Composició

Aprovat per l'ACORD GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual es crea el Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS). 

Missió: impulsar institucionalment el desenvolupament del Pla i garantir-ne la posada en funcionament. Així mateix, estableix la direcció estratègica del Pla i en fixa els objectius.

Membres:

 • Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
 • Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
 • Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern
 • Francesc Iglesies i Riumalló, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Albert Serra i Martín, secretari general de Salut
 • Joan Ramon Ruiz Nogueras, director general de Protecció Social
 • David Elvira i Martínez, director del Servei Català de la Salut
 • Maria Dolors Rusinés i Bonet, coordinadora de les Polítiques Públiques per a l'Estat del Benestar

El Comitè Operatiu es va constituir el 25 de febrer de 2014. El componen set persones i s’estructura de la manera següent:

 • un director o directora designat pel Departament de la Presidència
 • tres persones de l’àmbit sanitari designades pel Departament de Salut i tres de l’àmbit social designades pel Departament de Benestar Social i Família (actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), totes elles acceptades per unanimitat per l’Òrgan de Govern del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social sanitària (PIAISS).

 

Funcions:

 • Elaborar periòdicament un informe de seguiment de les actuacions realitzades i del grau de compliment dels objectius.
 • Crear grups de treball específics per elaborar les propostes tècniques necessàries per a les actuacions previstes al Pla.
 • Donar suport tècnic al director o directora del PIAISS en el disseny i la implementació dels objectius de les actuacions necessàries per desenvolupar el Pla.

 

 Membres:

 • Maria Dolors Rusinés i Bonet
 • Sebastià Santaeugènia Gonzàlez
 • Assumpció González-Mestre
 • Joan Carles Contel Segura
 • Ester Sarquella Casellas

 

El Consell Assessor es va constituir el 6 de maig de 2014. El componen sis persones expertes dels àmbits sanitari i social, que han estat proposades pels departaments de Salut i de Benestar Social i Família (actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i acceptades per unanimitat per l’Òrgan de Govern del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social sanitària (PIAISS).

 Funcions:

 • Aportar experiència i coneixement al Pla.
 • Participar activament en el disseny i implementació del model d’atenció integrada social i sanitària.

 Membres:

 • Enric Arqués Martí, Fòrum Salut Mental
 • Teia Fàbrega Pairó, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
 • Antoni Juan Pastor, Institut Català de la Salut
 • Pilar Piñeiro Méndez, Institut Català de la Salut
 • Antoni Salvà Casanovas, Institut de l'Envelliment de la UAB
 • Manel Valls Martorell, Fundació Sociosanitària de Manresa

El Consell de Participació es va constituir el 20 de gener de 2015. El componen vint persones representants del sector dels serveis sanitaris i dels serveis socials proposades pels departaments de Salut i de Benestar Social i Família (actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i acceptades per unanimitat per l’Òrgan de Govern del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS).

 Funcions:

 • Deliberar sobre el contingut i desenvolupament del model d’atenció integrada social i sanitària que promou el PIAISS.
 • Debatre i emetre informes sobre els projectes del Pla.
 • Difondre en les entitats del sector a les quals representen en aquest Consell l’estat i evolució del PIAISS.
 • Fer el seguiment, debatre i valorar l’execució del Pla i els seus projectes.
 • Formular propostes i recomanacions per millorar el model d’atenció integrada social i sanitària que promou el PIAISS.
 • Trametre les seves conclusions a altres consells de participació de la Generalitat.
 Membres:  
 • Associació Catalana de Municipis: Núria Colomé
 • Associació Catalana de Recursos Assistencials: Montse Llopis
 • Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya: Maria Rosa Monreal
 • Col·legi Oficial de Metges de Barcelona: Gustavo Tolchinsky 
 • Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya: Josep Vilajoana Celaya 
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya: Núria Carrera Comes 
 • Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona: Marta Olivares Obis 
 • Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI): Mercè Batlle 
 • Consell Consultiu de Pacients de Catalunya: Santi Alfonso 
 • Consell de Col·legis de Farmacèutics de Barcelona: Rafel Guayta-Escolies 
 • Consorci de Salut i Social de Catalunya: José Augusto García Navarro 
 • Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat: Dolors Bascompte Bonvehí 
 • Federació Catalana de Drogodependències: Magda Llach
 • Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya: Josep Carné 
 • Federació de Municipis de Catalunya: Xavier Amor 
 • Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat: Montserrat Falguera 
 • Fòrum Salut Mental: Enric Arqués Martí 
 • Direcció General de Protecció Social: Joan Ramon Ruiz 
 • Institut Català de la Salut: Rosa M. Morral Parente 
 • Unió Catalana d'Hospitals: Helena Ris
Data d'actualització:  02.03.2017