El funcionament intel·lectual límit (en endavant FIL) és una condició que afecta a un percentatge important de la població, que té una repercussió en la qualitat de vida de les persones i en la seva inserció social i laboral. Malgrat el seu impacte social i la seva freqüència, el FIL encara no és prou reconegut pels sistemes sanitaris, socials, educatius, laborals i judicials a nivell internacional.

A Catalunya, l’any 2009 des del Departament de Salut es va donar suport a un projecte de recerca pioner a nivell internacional i es va elaborar el Manual de Consens sobre el Funcionament Intel·lectual Límit, coordinat per experts de referència nacional i internacional.

Des del Govern de la Generalitat som conscients que l’atenció a les persones amb FIL requereix una visió transversal i intersectorial amb la implicació dels serveis de salut, educatius, socials, laborals i judicials. Per aquest motiu l’any 2014 es va impulsar un Grup de Consens FIL amb la participació de professionals dels diferents àmbits, experts en l’atenció a aquest col·lectiu. L’objectiu d’aquest grup ha estat elaborar recomanacions per millorar la detecció precoç i el diagnòstic FIL, definir un pla individualitzat d’intervenció, millorar la integració social i laboral i garantir la coordinació interdepartamental i interdisciplinària en l’atenció a aquest col·lectiu.

Avui Catalunya disposa d’un document de recomanacions per a l’atenció integral a les persones amb FIL que és pioner a nivell internacional.

 

Data d'actualització:  24.05.2017