• Imprimeix

Priorització d'actuacions 2014 - 2016

El document “Prioritzacions d’actuacions 2014-2016 del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions”, va ser fruit del treball conjunt entre el Govern de la Generalitat i les entitats proveïdores de serveis, els professionals, les associacions de familiars i les persones amb trastorn mental i addicions. Amb aquest document i les actuacions que comporta, el Govern va manifestar el seu compromís sostingut amb el sector de la salut mental i va apostar per una gestió i una planificació més integrada dels diferents serveis de suport i d’atenció per tal que s’adaptessin a les necessitats dels pacients i de les seves famílies.

El treball conjunt entre el Govern i el sector va permetre prioritzar l’enfocament i centrar els esforços en aquelles actuacions més rellevants per a la millora de l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies.
Data d'actualització:  13.03.2017