• Imprimeix

Grups de treball

Addicionalment als grups de treball que ja estaven en funcionament en el període 2014-2016, hem valorat la necessitat de crear els següents:

 • De coordinació amb el Pla Interdepartamental de Salut Pública, en tot allò que té relació amb l’àmbit de la promoció (àmbit transversal de tot el pla).
 • Per dissenyar i dur a terme una campanya institucional per informar i sensibilitzar sobre el TEA (LE 2, Objectiu 2.1).
 • Per elaborar un protocol que dissenyi un itinerari personalitzat de les persones amb problemes de salut mental en la franja de 0 a 16 anys (Línia Estratègica 2, Objectiu 2.1.6).
 • Per definir una estratègia d’acompanyament per als adolescents i joves amb problemes de salut mental (Línia Estratègica 2, Objectiu 2.4.2).
 • Per desenvolupar una estratègia de prevenció de les noves patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (Línia Estratègica 2, Objectiu 2.5.1).
 • Per promoure la participació de les persones amb trastorn mental en el pla de formació del sistema de serveis socials adreçat a la comunitat de professionals (Línia Estratègica 3, Objectiu 3.2.3).
 • Per establir propostes i objectius que garanteixin el respecte als drets de les persones usuàries dels serveis i la seva participació activa en el procés d’atenció (Línia Estratègica 3, Objectiu 3.3.2).
 • Per valorar i avaluar experiències de metodologies en inserció a l’empresa ordinària (Línia Estratègica 6, Objectiu 6.1).
 • Per definir accions de promoció i prevenció en els entorns laborals, amb especial atenció a la pèrdua del lloc de treball per desenvolupament de trastorns mentals (Línia Estratègica 6, Objectiu 6.3.1).
 • Per fer propostes per facilitar la inserció laboral de les persones amb trastorn mental a l’Administració pública (Línia Estratègica 6, Objectiu 6.4.1).
 • Per treballar conjuntament amb la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les Persones Jurídiques sense Ànim de Lucre que tinguin atribuïda la Tutela de Menors o Incapacitats per actualitzar el protocol de cribratge abans d’iniciar un procés de modificació de la capacitat (Línia Estratègica 7,Objectiu 7.4.1).
 • Per identificar àrees bàsiques d’actuació i objectius operatius per promoure una atenció integrada de les persones grans amb trastorn mental, de forma conjunta amb el PIAISS (Línia Estratègica 8, Objectiu 8.1).
Data d'actualització:  13.03.2017