Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Registres
 

Registres

El  Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència , estableix que són funcions de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, entre d’altres, la creació, impuls i manteniment dels sistemes corporatius i les bases de dades corporatives de registre, d'informació i atenció ciutadana.  

 

Dins la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, correspon a l’Àrea de Modernització, Estudis i Qualitat l’administració i el manteniment dels sistemes d’informació comuna del Registre d’entrades i sortides de documents de la Generalitat de Catalunya, tant del procediment com de l’aplicació corporativa que li dóna suport.

 

L'Àrea de Modernització, Estudis i Qualitat, a petició dels departaments, assigna els codis de les noves oficines de registre i a la vegada incorpora  qualsevol modificació o baixa al sistema d’informació corporatiu. Com a resultat d’aquesta gestió i, d’acord amb la normativa vigent, periòdicament es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, una ordre que dóna publicitat a les oficines de registre pròpies i concertades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Així mateix, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió és competent per a tramitar les sol·licituds d’adhesió dels ens locals de Catalunya al Conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.