Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Registres  > Conveni marc d'adhesió dels ens locals
 

Conveni marc d'adhesió dels ens locals

Conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit de Catalunya.

 

El dia 5 de juliol de 2007, el Ministeri d’Administracions Públiques i el Departament de la Presidència varen signar un nou Conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, que substituí l’anterior Conveni signat l’any 1997 i que va finalitzar la seva vigència el 10 de juny de 2007. Aquest nou Conveni es va publicar al DOGC núm. 4935 del dia 27 de juliol de 2007 i els ens locals que vulguin poden iniciar un procediment per adherir-s'hi.

 

Procediment d’adhesió

 

Les entitats locals interessades han de trametre a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència la sol·licitud d’adhesió (per triplicat), juntament amb la següent documentació:

  1. la certificació de l’acord del Ple de l'entitat local o corporació de dret públic pel qual s’adopta la decisió de sol·licitar l’adhesió al Conveni marc.
  2. El qüestionari emplenat amb l’objectiu d’aportar la informació necessària per comprovar que l’entitat local corresponent disposa dels mitjans i de la capacitat de gestió necessària per assumir les obligacions derivades del Conveni.

 

La Comissió de Seguiment prevista en el Conveni, acceptarà o denegarà les sol·licituds i, en cas de resolució favorable, instarà l’entitat local a publicar l’adhesió al Diari Oficial de la Generalitat. Un cop publicada l’adhesió al DOGC, s’iniciarà el període de vigència de l’adhesió de l’ens local al nou Conveni marc i, per tant, a partir d’aquest moment, la data de presentació al registre de l’ens local serà vàlida a efecte de terminis.

 

Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.

 

Data d'actualització: 21.01.2014