• Imprimeix
Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya (RITC)

Sol·licitar un certificat

Sol·licitar un certificat 2474 - Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions (ICT) Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Taxa per a l'emissió de certificats de presentació de projectes tècnics d'infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis i de butlletins o de certificats d'instal·lació

Quota:

L’import de la quota és:

  • Per certificats corresponents a projectes tècnics en què no és obligatòria la direcció d’obra: 32,10€
  • Per certificats corresponents a projectes tècnics en què és obligatòria la direcció d’obra: 50,15€

Taxa per a la verificació de les dades de la declaració responsable presentada pels instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya i la posterior inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

Quota:

  • L’import de la quota de la taxa és de 89,55€

Taxa per a l’emissió de certificats d’acreditació de la inscripció en el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

Quota:

  • L’import de la quota de la taxa és de 20,75€