• Imprimeix

Informe de planejament urbanístic al Consell Català de l'Esport

11229 - Sol·licitud d’informe de planejament urbanístic al Consell Català de l’Esport Departament de la Presidència presidencia

És la sol·licitud al Consell Català de l'Esport de l'informe, des del punt de vista de la planificació esportiva, del planejament urbanístic del municipi, en aquells casos en què es trobin afectats equipaments esportius en fase d'aprovació inicial.

Aquesta sol·licitud és simultània al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) o d'un pla urbanístic derivat.

Llegiu-ne més

Als ajuntaments i consells comarcals de Catalunya, a excepció dels de la demarcació de Girona, que utilitzaran el servei "Sol·licitud d'informes sectorials per a la tramitació del planejament urbanístic".

Què necessiteu fer?

Data actualització 20.11.2014